Kurultay Çağrısı

SİU 2019 Kurultay Çağrısı

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, işaret işleme ile iletişim alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği ve araştırma faaliyetlerini birbirleriyle paylaştığı, alanında ülkemizdeki en kapsamlı bilimsel etkinliktir. Bu yıl 27.si düzenlenecek olan SİU Kurultayı, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında, Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü etkinlikleriyle beraber Sivas’ta gerçekleştirilecektir. Kurultayın akademik kalitesinin artması için, düzenleme kurulu olarak sizi ve araştırma paydaşlarınızı kurultaya bildiri göndererek katkıda bulunmanız için davet etmekten onur duyarız.

Ayrıntılı bilgi için: siu2019.gtu.edu.tr

Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim Semineri/Yarışma

Benzer konularda çalışan araştırmacıların bilgi paylaşımını en üst düzeyde gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla özel oturumlar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenecektir. Kurultay kapsamında, değişik uygulama yöntemlerin belirli veri kümeleri üzerindeki başarımlarının karşılaştırılması amacıyla yarışmalar yapılacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi için Son Tarih 8 Şubat 2019
Özel Oturum Önerilerinin Alınması için Son Tarih 25 Ocak 2019
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 7 Mart 2019
Erken Kayıt için Son Tarih 11 Mart 2019
Baskıya Hazır Bildiri Gönderme için Son Tarih 29 Mart 2019
Kabul Edilen Bildirinin Programda Yer Alabilmesi İçin Son Kayıt Tarihi 22 Mart 2019

Düzenleme Kurulu

Kurultay Başkanları:
Yusuf Sinan Akgül GTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Köksal Hocaoğlu GTÜ Elektronik Mühendisliği
Hidayet Takçı SCÜ Bilgisayar Mühendisliği

Kurul Üyeleri:

 • Yakup Genç GTÜ Bilgisayar Mühendisliği
 • Oğuz Kucur GTÜ Elektronik Mühendisliği
 • Oğuz Kaynar SCÜ Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yunis Torun SCÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Koray Kayabol GTÜ Elektronik Mühendisliği
 • Erchan Aptoula GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
 • Murat Şeker GTÜ Bilgisayar Mühendisliği
 • Hasari Çelebi GTÜ Bilgisayar Mühendisliği
 • Didem Gözüpek GTÜ Bilgisayar Mühendisliği
 • Burcu Yılmaz GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
 • Pınar Pir GTÜ Biyomühendislik
 • Tunahan Çakır GTÜ Biyomühendislik
 • A. Gürkan Yüksek SCÜ Bilgisayar Mühendisliği
 • Yavuz Türkay SCÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Halil Arslan SCÜ Bilgisayar Mühendisliği

Bildiri Konuları

Kurultay, aşağıda sıralanan kapsamlı konu başlıklarının ötesinde, işaret işleme ile iletişimin kuramsal ve uygulamalı her alanından özgün çalışmaların sunulacağı bildirilerin gönderimine açıktır.

İşaret İşleme

 • İşaret İşleme Kuramı
 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Doğrusal Olmayan İşaret İşleme
 • Uyarlanır İşaret İşleme
 • Dizilim ve Çok Kanallı İşaretlerin İşlenmesi
 • Zaman-Sıklık Analizi
 • Konuşma/Ses İşleme ve Tanıma
 • Bilgisayarla Görü
 • Örüntü ve Nesne Tanıma
 • Makine Öğrenmesi ve Sinir Ağları
 • İşaret İşleme için Otomatik Öğrenme
 • İmge/Video İşleme
 • Çokluortam İşaret İşleme
 • Biyomedikal İşaret ve İmge İşleme
 • Biyoinformatik
 • Biyometrik İşaret-İmge İşleme ve Tanıma
 • Güvenlik ve Savunma için İşaret İşleme
 • İşaret İşleme Donanımları
 • Radar İşaret İşleme
 • Yerbilimleri ve Atmosferbilimleri için İşaret İşleme
 • İşaret İşleme Eğitimi

İletişim

 • İletişim Kuramı
 • İletişim Ağları
 • Telsiz İletişim
 • Çokluortam İletişimi
 • Kaynak ve Kanal Kodlama
 • İmge/Video Kodlama ve İletimi
 • Konuşma/Ses Kodlama ve İletimi
 • Antenler
 • Kanal Modelleme, Kestirme ve Denkleştirme
 • Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim
 • İletişim Ağlarında Güvenlik

SİU 2019 Düzenleme Kurulu