Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Gönderimi için Son Tarih 08 Şubat 2019
11 Şubat 2019
Özel Oturum Önerilerinin Alınması için Son Tarih 25 Ocak 2019
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 7 Mart 2019
Erken Kayıt için Son Tarih

11 Mart 2019
21 Mart 2019
25 Mart 2019 17:30

Baskıya Hazır Bildiri Gönderme için Son Tarih 29 Mart 2019
Kabul Edilen Bildirinin Programda Yer Alabilmesi İçin Son Kayıt Tarihi 22 Mart 2019
28 Mart 2019 17:30