Turkcell Doktora Konsorsiyumu

Etkinlik Türü: Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu

Konsorsiyumu Düzenleyenler: Albert Ali Salah, a.a.salah@uu.nl, Utrecht Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi

Konsorsiyum Danışmanları: 

Prof. Dr. Sema Oktuğ (İTÜ)

Prof. Dr. Bülent Sankur (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz Kucur (Gebze Teknik Üniverstiesi) 

Konunun Önem ve Gerekçesi:

IEEE SIU Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu’nun amacı doktora öğrencilerinin araştırma ve kariyer hedeflerini diğer doktora öğrencileri ve tecrübeli araştırmacılar ile tartışabilecekleri bir forum oluşturmaktır. Ayrıca yakın konularda çalışan araştırmacıları tanıştırmak, akademik çevre oluşturmalarını sağlamak, Türkiye’deki akademi ve endüstri olanaklarını değerlendirmek, doktora öğrencilerinin alanında söz sahibi araştırmacılardan doktora araştırması üzerine görüş almasını sağlamaktır.

Oturuma Katılım: 

Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu 1.5 saatlik iki sözlü oturum ve bir poster oturumu olarak yapılacaktır. Birinci sözlü oturum imge ve örüntü işleme, yapay öğrenme ve yapay görme konularını içerecektir. İkinci sözlü oturum haberleşmede sinyal işleme ve haberleşme ağları konularında olacaktır. İki oturuma farklı danışman hocalar katılacaktır. İki sözlü oturuma ek olarak bütün başvuranların yer alacağı ortak bir poster oturumu düzenlenmektedir. Bu şekilde hocalar ve diğer öğrenciler arasında daha yoğun bir iletişim olması sağlanacaktır.

Sözlü oturumun katılımcıları başvurular arasından danışman hocalar tarafından seçilecektir. Konsorsiyuma başvuran doktora öğrencisinin tezini bitirmesine en az 1 yıl olması beklenmektedir.

Doktora programı yeni açılmış üniversitelerin öğrencilerine öncelik verilecektir. Katılımcıların ağırlıklı olarak tek bir üniversite veya kurumdan gelmemelerine, kız-erkek öğrenci dengesine özen gösterilecektir. Konsorsiyuma kabul edilen öğrencilerin SIU konferansında sunulmak üzere kabul edilmiş bir bildirileri (sözlü veya poster) olması ön koşuldur. Bu bildiri ana oturum veya bir özel oturumda sunuluyor olabilir. Doktora Öğrencileri Konsorsiyumu başvuruları aşağıdaki belgeler ile gerçekleştirilecektir:

 • SIU’ya kabul edilen bildiri (veya bildirilerin) metni (pdf veya docx formatında)
 • Öğrencinin bir sayfalık, iletişim bilgilerini de içeren CVsi (pdf veya docx formatında)
 • En fazla iki sayfalık araştırma özeti (pdf veya docx formatında). Şu başlıkları içerecektir:
  1. Doktoranın araştırma konusu ve soruları
  2. Doktorada izlenen plan
  3. Doktorada gelinen nokta ve bulgular
  4. Tez araştırmasındaki açık problemler*

*Son başlık özellikle konsorsiyumda danışman hocaların ve diğer katılımcıların tartışabileceği ve katkı yapabileceği problemleri belirtilecektir. Başvurular Albert Ali Salah’a (a.a.salah{a*}uu.nl) konu kısmına “[SIU2019 Doktora Konsorsiyumu]” ibaresi konularak (lütfen filtre kuralına takılması için bu mesajdan kesip yapıştırın) gönderilecektir. 

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

 1. Başvuru kriterlerine uygunluk
 2. Katılımın öğrenciye katkısı
 3. Öğrencinin konsorsiyuma yapacağı potansiyel katkı

Tarihler 
Son başvuru tarihi: 25 Nisan 2019.

Konsorsiyumun Tarihçesi:

SIU Doktora Konsorsiyumu 2015 yılından beri düzenlenmektedir. Bu konsorsiyumlarda öğrenciler 15 dakikalık bir sunum yaparak doktora tezlerinin konularını, araştırma sorularını, tezin yöntemini ve bulguları anlatırlar. Daha sonra danışmanlar ve katılımcılar tez çalışması üzerine yorumlar ve katkılarda bulunur. Bu sunumlarda sorulan sorular ve verilen cevaplar, diğer yorumlar toparlanarak bir özet doküman halinde katılımcılarla ve SIU web sayfasından paylaşılır.