Özel Oturumlar

27. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Kabul Edilen Özel Oturum Önerileri

Öneri Sahibi Özel Oturum Başlığı
Oğuz Kucur ve Güneş Karabulut Kurt Dik olmayan çoklu erişim (NOMA)
Cem Tekin Yeni nesil bilişsel haberleşme teknikleri ve uygulamaları

http://siu2019bilhab.bilkent.edu.tr

Osman Eroğul Fizyolojik sinyallerin toplanması, işlenmesi ve tıptaki uygulamaları
Ferhat Özgür Çatak Siber güvenlik için makine öğrenmesi ve güvenli model eğitimi
Murat Okatan, Tamer Demiralp ve Ali Bayram Hesaplamalı sinirbilimi: işaret işleme ve modelleme
Özlem Ünverdi Optik haberleşme sistemleri ve uygulamaları
Şuayip Arslan Bulut veri iletişim / hesaplama / depolama sistemleri için kodlama ve sinyal işleme
Ahmet Altuncu Fotonik tabanlı haberleşme ve sensör sistem uygulamaları

SİU 2019 Düzenleme Kurulu